1. marts 2016 Valtavalo flimmerfrit LED lys og dets indvirkning

Valtavalo® G4 er det første flimmerfrie LED-rør på markedet, som er produceret i henhold til standarden EN 62779

Mange tror, at LED lys ikke flimrer. Denne antagelse er baseret på misvisende markedsføring fra producenter og leverandører, som påstår at flimmer fra LED lys ikke kan ses med det blotte øje. Det betyder dog ikke, at det ikke flimrer.

Ifølge flere undersøgelser af flimmer fra LED lys og dets indvirkning på velvære og helbred hos mennesker, så kan flimmer medføre flere lidelser såsom hovedpine, træthed og stress af hjernen. Flimmer fra lyset, gør det vanskeligt, at fokusere på arbejde og medfører ubehag. Det har også indvirkning på øjets bevægelse. Når man læser i lys, som flimrer, så fordobles øjets bevægelser, hvilket nedsætter læsehastigheden.

Flimmer kan være visuelt forstyrrende, men vi bemærker det ikke altid. Dog skal skal det bemærkes, at selvom man ikke umiddelbart opfatter flimmer, så vil nethinden og hjernen registrere det.

Flimmer fra lys opstår ved en hurtig variation i spændingen fra el-nettet. Mange traditionelle lyskilder, såsom de gamle lysstofrør med magnetisk ballast, er specielt sensitive over for disse variationer, men mange LED lyskilder flimrer også på baggrund af dette. Flimmer er ikke kun en forbundet egenskab i lyskilden – det opstår i kombination mellem lyskilden og de tilhørende komponenter såsom ballasten hos lysstofrør og driveren ved LED lys.

Man har bemærket, at frekvensen for flimmer i 3-70 Hz området er meget mærkbar for mennesker, men man er begyndt at interessere sig mere og mere for effekten af langtidseksponering af flimmer i høj frekvens området mellem 70-160 Hz. Nogle forskere påstår endda at nethinden kan opfatte flimmer op til 200 Hz, men tests viser, at over 160 Hz er sundhedsrisikoen ubetydelig.

I Valtavalo G4 LED-røret har man fjernet flimmer med kontrol-teknologi. Flimmer er ikke flyttet til højere frekvenser, men ganske enkelt fjernet. Der er kun meget lidt flimmer ved 100/120Hz (dobbelte frekvens af el-nettet). Procenten af flimmer fra almindelige lysstofrør og LED-rør ligger omkring 30% i gennemsnit. Valtavalo G4 LED-rør er helt nede under 5%, hvilket i praksis betyder, at de er helt flimmerfri.

Ud over den positive effekt på sundhed og velvære, så har eliminering af flimmer også stor betydning ved optagelse af højkvalitets film og video. Ligesom de kan anvendes ved visse typer af maskiner, som kræver flimmerfri belysning jf. arbejdsmiljøloven.

Flimmer måles enten som en procentsats eller ved et flimmer indeks. Man skal være klar over, at de to værdier ikke kan sammenlignes med hinanden. De bliver også beregnet uafhængig af frekvens.

Valtavalo G4 LED-rør er det første flimmerfri LED-rør, som er produceret i henhold til den nyeste standard EN 62776 for LED-rør med intern driver til erstatning for lysstofrør. Der har tidligere været flimmerfri rør på markedet med en ekstern driver.

Mere information:

1)Poplawski, M.E. & Miller N.M Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Critiria, 2013

2) 1789-2015 – IEEE Recommended Practice for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers.

3) Articles:

Hur påverkas vi av flimmer och osynliga ljusmodulationer?, Ljuskultur 5/2013

Proper Driver design eliminates LED light strobe flicker, LED’s Magazine 04/2014

Understand the lighting flicker frustration, LED’s Magazine 11-12/2015

Chart the course of energy-efficient SSL through lighting regulations, LED’s Magazine 10/2015